Termini treninga

DAN
Utorak
Četvrtak
Nedelja
Nedelja*
VREME
20.00 - 21.00
20.00 - 21.00
10.30 - 11.30
11.00 - 12.00
LOKACIJA
CFK Vračar,
Sjenička 1
CFK Vračar,
Sjenička 1

CFK Vračar,
Sjenička 1
*Termini za početnike. Svi početnici koji nisu u mogućnnosti da uklope nove termine treninga sa obavezama (fakultetom, poslom...), imaće mogućnost vežbanja u SC Vračar.
**Na treningu nedeljom rade se tehnike štapa, mača i tehnike odbrane od napada nožem.

Srpski
English