Termini treninga

DAN
Utorak*
Utorak
Četvrtak*
Četvrtak
Subota*
Nedelja
Nedelja*
VREME
18.00 - 19.00
20.00 - 21.00
18.00 - 19.00
20.00 - 21.00
12.30-13.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.00
LOKACIJA
Cetinjska 22
CFK Vračar,
Sjenička 1
Cetinjska 22
CFK Vračar,
Sjenička 1
Stadion OFK,
Bore Vukomirovića 14

CFK Vračar,
Sjenička 1
*Termini za početnike. Svi početnici koji nisu u mogućnnosti da uklope nove termine treninga sa obavezama (fakultetom, poslom...), imaće mogućnost vežbanja u SC Vračar.
**Na treningu nedeljom rade se tehnike štapa, mača i tehnike odbrane od napada nožem.

Srpski
English