Radivoje Janković

Radivoje JankovicTRENER

Rođen je 12.12.1972. u Beogradu.


Nosilac crnog pojasa 4. DAN
Član: International aikido federation i International martial art federation

  

Obrazovanje:

 • 2009. odbranio magistarsku tezu na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu i stekao akademski naziv: magistar nauka iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta 
 • 2004. godine diplomirao je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu


Polaganja za DAN pojaseve:

 • 2005. godine položio za 4. DAN, ispitivač Tehnička komisija Aikido federacije SCG.
 • 2000. godine položio za 3. DAN, ispitivač Masatome Ikeda
 • 1997. godine položio za 2. DAN, ispitivač Masatome Ikeda
 • 1995. godine položio za 1. DAN, ispitivač Jođi Fudžimoto


Angažovanje u aikido federaciji:

 • 2011. godine - Sekretar Aikido federacije Srbije
 • 2010. godine - Član ispitne komisije za DAN pojaseve Aikido federacije Srbije
 • 2008. godine - Glavni trener aikido kluba „Centar“
 • 2006-2010. godine - Član Tehničke komisije Srpske aikido federacije
 • 2006-2009. godine - Sportski direktor Srpske aikido federacije
 • 1998-2000. godine - Potpredsednik Jugoslovenske aikido federacije
 • 1997. godine - Počinje da radi kao trener aikida u klubu "ARS"


Dodatno angažovanje:

 • Koordinator i trener na projektima letnjih aikido kampova ostvarenih u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta republike Srbije (2011. i 2012. godine).
 • Predavač zadužen za užestručne predmete na programu za stručno osposobljavanje operativnih aikido trenera, organizovanom od strane Više sportske i zdravstvene škole u Beogradu i Aikido Federacije Srbije.
 • Koordinator i trener projekata ostvarenih u saradnji sa GO Vračar i Sekretarijatom za sport i omladinu grada Beograda čiji je cilj bio uključivanje srednjoškolaca, studenata i zaposlenih u redovno fizičko vežbanje (2010. i 2012. godine).
 • Koordinator projekata “Palilulski aikido centar za mlade” i "Red u glavi - red u životu"ostvarenih u saradnji sa GO Palilula (2010, 2011. i 2012 godine).
 • Organizator otvorenog aikido treninga za dan mladih 2011 godine, u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Palilula,.

 

Srpski
English