Kontakt


  • Adresa 1: SC Vračar, Sjenička 1, 11000 Beograd
   Linije gradskog saobraćaja - Autobus 83, Tramvaji 5, 7, 14, Trolejbusi 19, 21, 22, 29

  • Adresa 2: Cetinjska 22, Beograd
   Linije gradskog saobraćaja - Autobusi: 16, 23, 24, 26, 27, 27e, 31, 32e, 35, 43, 65, 79, Tramvaji: 2, 5, 10, Trolejbusi:  19, 21, 22, 28, 29, 41

  • Adresa 3: Stadion OFK (Južna tribina), Bore Vukomirovića 14, 11000 Beograd
   Linije gradskog saobraćaja - Autobusi: Tramvaji: Trolejbusi:

 

Bore Vukomirovića 14


Vidi Bore Vukomirovća na većoj mapi

Srpski
English