Marija Milosavljević, trener aikido klubova Centar i Eiki, položila je za 2. DAN na ispitu koji je održan 23. 12. 2012.
Marija je polagala pred ispitnom komisijom Aikikai Srbije koju su činili: Saša Obradović, 5.DAN,
Novak Jerkov, 5.DAN, Radivoje Janković, 4.DAN

Ispit se održao u okviru XII zimskog aikido seminar 2012.


 

Srpski
English