Na polaganju održanom dana 12.02.2012. godine za 6. kyu su položili sledeći kandidati:

    1. Danijel Cekić
    2. Damir Omelić
    3. Goran Matović
    4. Veselin Nasufović

Polaganje za pojaseve :: 12. februar 2012. Beograd Polaganje za pojaseve :: 12. februar 2012. Beograd Polaganje za pojaseve :: 12. februar 2012. Beograd Polaganje za pojaseve :: 12. februar 2012. Beograd Polaganje za pojaseve :: 12. februar 2012. Beograd Polaganje za pojaseve :: 12. februar 2012. Beograd

 

Srpski
English